De Vrije Taal

Welcome to De Vrije Taal.

 

De Vrije Taal is een zelfstandige taalschool in de regio Alkmaar. Er was in onze regio behoefte aan Nederlandse les voor hoger opgeleiden. Inmiddels hebben we 7 succesvolle jaren Inburgering achter de rug. Vele honderden inburgeraars vonden hun weg naar De Vrije Taal en hebben op een zo hoog mogelijk niveau hun examens kunnen doen. De inburgering hebben we afgesloten - de regie ligt nu bij de gemeente Alkmaar.

In deze tijd hebben we ook veel ervaring opgedaan met onze cursussen aan kennismigranten.  We specialiseren ons nu in maatwerk in het bedrijfsleven en individuele taaltrainingen. Maatwerk omdat het leerdoel volledig bepaald wordt door de opdrachtgever. In een uitgebreide individuele intake onderzoeken we de leervraag en stellen we het leerdoel vast. Hierbij baseren we ons op de specifieke leerbehoefte van de cursist en, indien het een traject op de werkvloer betreft,  relateren we deze individuele behoefte aan de vraag van zijn of haar werkgever.

In 2024 zijn we ook gestart met het aanbieden van Engelse les, zowel in het bedrijfsleven als op persoonlijke basis. Al onze cursussen worden gegeven door docenten die behalve bekwaam en gecertificeerd ook native speaker zijn.

Wees welkom om een kijkje te nemen in ons aanbod en om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.